Tájékoztató

Vállalkozási feltételek

"B" kategóriás járművezető-képző tanfolyam számára

1. A KÉPZŐSZERV NEVE: Friedmann Robi Autós Iskola - Bio Selfness Kft

CÍME: 2027-Dömös, Kossuth Lajos út 150

E-MAIL CÍME: friedmannrobi@gmail.com

TELEFONSZÁMA: 06-20/459-87-92

Honlap: www.friedmannrobi.hu

2. CÉG FORMÁJA: Korlátolt Felelősségű Társaság

3. Cégjegyzékszám: 11-09-022982

ADÓSZÁM:  24997115-2-11

KÉPZÉSI ENGEDÉLY SZÁMA: KE/ST/82/A/1845/1/2016.

4. ISKOLAVEZETŐ NEVE: Friedmann Róbert Tibor

AZONOSÍTÓ SZÁMA: 12018

Evnysz: 38215482

ADÓSZÁM: 66727077-1-31

e-mail: friedmannrobi@gmail.com

telefonszám: 06-20-771-92-74

ISKOLAVEZETŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK JOGCÍME: Megbízásos szerződés

5. ÜGYFÉLFOGADÓ CÍME: 2500 Esztergom, Szent Tamás út 1.

TELEFONSZÁM: 06-20/459-87-92

ÜGYFÉLFOGADÁS IDŐPONTJA: kedd: 14:15-17:15 és szerda: 9:15-14:15

6. TELEPHELY: 2027-Dömös, Kossuth Lajos út 150.

TELEFONSZÁM: 06-20/459-87-92

7. JELENTKEZNI LEHET: Személyesen az ügyfélfogadó címén vagy telefonon, a 06-20/459-87-92 számon

8. Egészségügyi vizsgálat:  megfelel az 1. fokú 1. csoportú egészségügyi alkalmassági véleménynek

9. TANFOLYAMRA FELVEHETŐ:

- Aki a 17. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.

- Legalább nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik.

- Egészségügyi feltételnek megfelel (1. fokú 1. csoportú egészségügyi alkalmassági vélemény).

- Külföldi állampolgár esetén 180 napos vagy azt meghaladó tartózkodási engedély.

a) az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módja: eredeti bizonyítvány az első vizsgán bemutatni 
b) a vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési
igazgatási hatóság részére küldi meg,
c) a tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegély
nyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes
közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

ELMÉLETI VIZSGÁRA BOCSÁTHATÓ AKI:

A) A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte vagy felmentést kapott.

B) Megfelel az egészségi és pályaalkalmassági feltételeknek.

C) Legalább nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik.

D) 17. életévnél legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.

E) A tanuló a tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie.

F) A gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik a jelentkező.

G) A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg.

H) A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

I) Amennyiben megfelelő szakirányú iskolai végzettséggel rendelkezik (24/2005 (IV.21.) GKM 4§ 5. rendelet szerint), az adott tantárgyból és vizsga alól mentességet élvez, de az e-learning formában megvalósuló teljes elméleti képzést ebben az esetben is rendelkezdésére bocsátjuk.

FORGALMI VIZSGA:

- Forgalmi órák vezetését sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni.

- Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

A) Teljesíti a kötelező óraszámokat (29 óra) valamint "B" kategória esetén 580 km kötelező menettávolságot levezette.

B) 17. életévét betöltötte.

C) A tanfolyam kötelező gyakorlati foglalkozásokon részt vett.

D) Az első sikeres elmélet vizsga időpontjától számított 2 éven belül lehet letenni.

10. A "B" KATEGÓRIÁS JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM ELMÉLETI TANTÁRGYAI ÉS ÓRASZÁMAI:

- Közlekedési ismeretek: 20 óra

- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra

- Járművezetés elmélete: 6 óra

- Elméleti tanórák időtartama 45 perc (tanórák között 10 perc szünet)

- Az elméleti tanfolyam E-learning (számítógépes) tanfolyammal is elvégezhető.

ELSŐSEGÉLY- NYÚJTÁSI ISMERETEK:

- Vizsga: Vöröskereszt szervezésében

- Felmentés: aki korábban megszerezte az igazolást - (egészségügyi végzettségű)

A "B" KATEGÓRIÁS JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM GYAKORLATI TANTÁRGYAI ÉS ÓRASZÁMAI:

- Járműkezelés: 9 óra

- Éjszakai vezetés: 2 óra

- Városi vezetés: 14 óra

- Vizsgaóra: 1 óra

- Országúti vezetés: 4 óra

11. JÁRMŰHASZNÁLAT:

a) Volkswagen Golf

b) Ford Focus

c) Ford C-max

d) Kia Soul

e) Renault Scenic

f) Skoda Fabia

g) Seat Cordoba

h) Toyota Prius

i) Toyota Verso

j) Toyota Yaris

12. HIÁNYZÁS PÓTLÁSA: külön megállapodás alapján

13. TANDÍJ:

Elméleti tanfolyam díja 49.990 Ft ( elektronikus Elsősegély tananyag hozzáféréssel: 54. 990 Ft)

Gyakorlati oktatás díja: 9.980 Ft / óra (Törzsidő:munkanapokon 8:00 és 17:00 között)

Alapóra: 89.820 Ft ( 9 óra)

Forgalom: 139.720 Ft ( 14 óra)

Országúti: 39.920 Ft ( 4 óra)

Éjszakai: 19.960 Ft (2 óra)

Pótóra: 9.980 Ft

Pótóra igénylés módja: szóban.

Egyedi ütemű oktatás óradíja, és pótóra díja: "RAPID EXTRA" csomag: 12.980 Ft/óra; "RAPID EXTRA PLUSZ" csomag: 14.980 Ft/óra

Külföldön dolgozó tanulók óradíja, és pótóra díja: 19.980 Ft/óra

Az iskolavezető (Friedmann Róbert) gyakorlati oktatási óradíja és pótóra díja: 16.980 Ft/ óra

Törzsidőn kívüli (ha a vezetési óra tanuló kérésre 8:00 előtt kezdődik, vagy 17:00 után végződik) munkanapokon vezetési óránként 2.000 Ft felár fizetendő.

Idegen nyelvű oktatás óradíja 19.980 Ft/vezetési óra.

Az óradíjakat a beiratkozástól, átjelentkezéstől 6 hónapig garantáljuk, utána az ár változhat.

Forgalmi vizsga pálya használati díj: 2.000 Ft/ forgalmi vizsga.

Óraszámok:

- járműkezelés: 9 óra

- éjszakai vezetés: 2 óra

- városi vezetés: 14 óra

- vizsgaóra: 1 óra

- országúti vezetés: 4 óra

- Gyakorlati vezetés időtartama: 50 perc

TANDÍJ BEFIZETÉSE:

A) - Első részlet elméleti tanfolyam (díja: 49.990,-Ft, vagy 54.990,-Ft) KRESZ vizsgadíj (4.600 Ft)

B) - Gyakorlati vezetés díja: sikeres elméleti vizsga után 3 részletben.

A tandíjat az iskola vezető szedi be, amelyről "e-Számlát" állít ki.

További díjak:

- sikertelen KRESZ vizsga utáni újbóli KRESZ vizsga díja + ügyintézés díja 9.990 Ft

- E-learning tananyag pót hozzáférési díja: 9.990 Ft (30 nap/10 óra)

- Elsősegély tananyag megrendelése beiratkozás után: 9.990 Ft

Elsősegély tananyag pót hozzáférési díja: 9.990 Ft

14.  Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételeit a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet részletezi.

15. TANULÓ ÁTHELYEZÉS

A 3 példányos tanuló áthelyező igazolás kiadása egy másik képzőszervhez történő átmenetel esetén 3 munkanapon belül személyesen történik. Ha a tanuló által befizetett tandíjból vagy, vezetési óradíjból visszafizetés jár, a képzőszerv köteles a tanulónak visszafizetni.

16. OKTATÁSI HELYSZÍNEK:

A) Elmélet: Esztergom, Szent Tamás út 11.

B) Gyakorlat: Esztergom város belterülete valamint az országúti és éjszakai vezetések. Bajna- Tát - Tokod- Dorog - Kesztölc - Esztergom-kertváros - Pilismarót- Dömös útvonalakon. Valamint Budapest, Érd, Szentendre és Tatabánya városok területén. Az oktatási óra az oktatóval egyeztetett helyszínről indul, és ott ér véget.

17.  Pótóra igénylés módja: szóban.

Pótóra: 9.980 Ft

Egyedi ütemű oktatás pótóra díja: "RAPID EXTRA" csomag: 12.980 Ft/óra; "RAPID EXTRA PLUSZ" csomag: 14.980 Ft/óra

Külföldön dolgozó tanulók pótóra díja : 19.980 Ft/óra

Az iskolavezető (Friedmann Róbert) gyakorlati oktatási pótóra díja: 16.980 Ft/ óra

18. KÉPZÉST ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁG:

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

1082- Budapest, Vajdahunyad u. 45. +36 1 8141800

FELÜGYELETI SZERV:

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Komárom-Esztergom Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

Cím: 2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.

Telefonszám: 06-34-513-112

e-mail: komarom@kavk.hu

19. VIZSGÁZÓ:

A) Jogai:

- Elméleti tanfolyam és a vezetési órák megtartásának megfelelő szintű megkövetelése.

- Nem megfelelő szintű oktatás, vagy valamilyen egyéb ok, vagy okok miatt más képzőszervhez átmenni (és a tanulóáthelyező igazolás határidőn belüli kiadása).

B) Kötelezettsége:

- Az elméleti tanfolyam órán való részvétel, ha ez valamilyen okból nem lehetséges, akkor az oktatóval történő egyeztetéssel pót foglalkozáson köteles részt venni.

- Az óradíjak megfelelő időben történő fizetése.

- Az elméleti tanfolyam E-learning (számítógépes) tanfolyammal is elvégezhető.

KÉPZŐSZERV JOGAI:

- A tanuló órákon való részvételének és a tandíj befizetésének megkövetelése.

KÉPZŐSZERV KÖTELEZETTSÉGE:

- Tanórák megfelelő szintű megtartása

- Tanuló áthelyezése esetén a tanuló áthelyező 3 munkanapon belüli kiadása.

20. VIZSGADÍJAK:

A) Közlekedési ismeretek elméleti: 4.600 Ft

B) Forgalmi vizsgadíj: 11.000 Ft

Elsősegély vizsgadíj: 15.500 Ft 

Összesen: 15.600 Ft + 15.500 Ft

Vizsgadíj befizetése:

A képzőszerv a tanulóktól a hatóságot illető közúti járművezetői vizsgadíjat beszedi és arról nyugtát vagy számlát állít elő.

A vizsgadíjakkal a hatóság felé, a tanulók megbízottjaként számol el.

Elsősegély vizsgadíjat a tanuló Vöröskereszt számlájára utal, vagy befizet.

21. FONTOSABB ELŐÍRÁSOK: megtalálhatóak még a 24/ 2005. (IV. 21.) GKM rendeletben

22. SZERZŐDÉS MINTA -->ITT<--